Aankoop producten

Aankoop producten 

Als u een product in een winkel of op afstand in Nederland of een ander EU-land koopt, dan is de Europese richtlijn Koop en garantie van toepassing. In deze richtlijn staat welke rechten u minimaal hebt en op welke garanties u aanspraak kunt maken. In Nederland gelden er aanvullende wetten en regels die u als consument nog verder beschermen bij aankopen van producten.

Belangrijkste recht: reparatie of vervanging

U heeft recht op reparatie of een vervangend product als dat bij levering al niet goed is en niet de eigenschappen heeft die u mag verwachten. Een reparatie moet binnen een redelijke termijn gebeuren, evenals de ontvangst van een vervangend product. Als een winkel of leverancier u dit niet kan bieden dan heeft u recht op korting of teruggave van het aankoopbedrag.

Minimaal 2 jaar garantie bij aankoop producten

In de richtlijn is opgenomen dat u minimaal 2 jaar garantie heeft bij de aankoop van producten. U heeft als consument wel de plicht om een klacht binnen twee maanden bij de verkoper aan te geven. Het staat de verkoper vrij om een langere garantietermijn te bieden.

Uitzonderingen Europese richtlijn Koop en garantie

De richtlijn geldt niet voor de aankoop van onroerend goed, voor zaken die bij executie worden verkocht en voor elektriciteit, gas en water.

Wet kopen op afstand

Er geldt in Nederland speciale regelgeving als het gaat om kopen op afstand. U krijgt 14 dagen bedenktijd als u een product op afstand koopt. Als uw aankoop niet aan uw verwachtingen voldoet en u laat het ongebruikt, dan heeft u recht op teruggave van het aankoopbedrag.

Terug naar overzicht