Hoe werkt in hoger beroep gaan tegen een faillissement?

Hoe werkt in hoger beroep gaan tegen een faillissement?

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is om aan zijn of haar financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van de schulden, dan kan er door de schuldeisers via een advocaat een faillissement aangevraagd worden. Een faillissement kan daarnaast alsook op eigen verzoek van de schuldenaar uitgesproken worden.

De schuldenaar kan een privé persoon zijn, zoals in het het geval van een eenmanszaak, een Vennootschap onder Firma of een maatschap. Daarnaast zou het in de vorm van een BV of NV evenzo om een onderneming kunnen gaan.

Een juridische procedure

Een faillissement is dus een juridische procedure waarbij de schuldenaar niet meer in staat wordt verklaard om de schulden te kunnen betalen. Het kan deze schuldenaar zo van de meeste schulden bevrijden door een plan te maken om de schulden terug te betalen.

Het zou tevens een financiële verlichting kunnen bieden en kan zelfs de mogelijkheid presenteren een complete herstart te maken. In dit geval hoeft een faillissement niet per se het einde van een bedrijf te zijn. Een overzicht van Nederlandse faillissementen is bijvoorbeeld hier te vinden.

De optie om in hoger beroep te gaan

Zodra een bedrijf of persoon failliet is verklaard, heeft deze maar heel kort de tijd om daar iets tegen te kunnen ondernemen. Het hoger beroep dient namelijk binnen acht dagen na de dag van de faillietverklaring ingesteld worden. Het faillissement is immers absoluut definitief indien dit niet gebeurt.

Het instellen van zo’n beroep tegen een faillissement is uiterst bewerkelijk. Dit hoger beroep tegen faillissement moet dan ook zeker door een advocaat worden gedaan.

Hoe werkt het hoger beroep precies?https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/19/07/17/purse-3548021_960_720.jpg

De schuldenaar zal hiervoor dus een advocaat moeten inschakelen. De kosten hiervan kunnen echter niet door het failliete bedrijf zelf betaald worden. Een advocaat dient vervolgens een beroepschrift in bij het gerechtshof. Nadat deze advocaat het hoger beroep tegen het faillissement ingesteld heeft, zou het nog ongeveer een maand kunnen duren eer dat het gerechtshof dit verzoek behandelt.

De schuldenaar heeft tot deze zittingsdatum de tijd om allerhande regelingen met alle schuldeisers te treffen. Het is gedurende deze periode dan ook heel belangrijk om nauw met de curator van het faillissement samen te werken. Deze zelfde curator dient bovendien de rechter uiteindelijk te adviseren of het faillissement in stand gehouden moet worden of dat het vernietigd kan worden.

Als de uitkomst van het onderzoek van de rechtbank vervolgens is dat er niet langer van een faillissementssituatie sprake is, dan zal de faillietverklaring inderdaad vernietigd worden.

In verzet in plaats van hoger beroep gaan

Als laatste bestaat er nog de mogelijkheid dat de schuldenaar niet op de zitting van het uitspreken van het faillissement aanwezig is geweest. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat deze niet met de faillissementsaanvraag bekend was.

In dit geval kan hier altijd nog een verzet tegen ingesteld worden. Er zal in deze situatie dus niet sprake van een hoger beroep tegen het vonnis zijn. Er is daarentegen een periode van 14 dagen om het recht op verzet tegen het faillissement uit te voeren.

Terug naar overzicht