Huurrecht

Huurrecht

Van huur is sprake als een (rechts)persoon aan een andere (rechts)persoon een zaak ter beschikking stelt tegen een afgesproken vergoeding. Die vergoeding bestaat meestal uit geld, maar kan ook uit een andere zaak of dienst bestaan. De verzameling van rechtsregels die van belang zijn bij een huursituatie wordt het huurrecht genoemd. Advocaten die gespecialiseerd zijn in het huurrecht noemen zich vaak 'huurrecht advocaat'.

Belangrijkste kenmerken huur

Anders dan bij een koopovereenkomst is het niet de bedoeling dat de huurder van een zaak eigenaar wordt. Hij krijgt slechts het 'genot' van de zaak.

Een huurovereenkomst kan worden afgesloten voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.

Een huurder dient tijdens de huur de gehuurde zaak als 'goed huisvader' te gebruiken en het gehuurde na afloop van de huur zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat aan verhuurder te retourneren.

Wat kan worden gehuurd?

Een huurovereenkomst kan op allerlei zaken betrekking hebben. Vooral bekend is de huur van een woning of een auto, maar de huur kan ook bijvoorbeeld gaan over:

  • gereedschap;
  • vakantiehuisje;
  • een boot
  • een boek
  • bedrijfsruimte
  • garage of loods
  • paard

Wettelijke regels over huur

De wetgever heeft diverse algemene en specifieke regels opgesteld over huur, De algemene regels zijn van toepassing op alle zaken die kunnen worden gehuurd en er zijn specifieke regels die alleen van toepassing zijn op de huur van woonruimte, (middenstand) bedrijfsruimte en ander onroerend goed.

Vrij af te spreken of dwingend recht

Huurder en verhuurder zijn betreffende de huur en verhuur van roerende zaken zo goed als vrij alle afspraken te maken die hen goed dunkt. Denk daarbij aan de huurprijs, gebruiksduur en onderhoudsverplichtingen. Over de huur van onroerende zaken kunnen verhuurder niet alles vrijelijk afspreken. Er bestaan aangaande deze zaken zogeheten 'dwingendrechtelijke rechtsregels', dat zijn regels waar partijen niet van af mogen wijken. Die dwingende regels gelden met name bij de huur van woonruimte en middenstand bedrijfsruimte. Voorbeeld van dwingende regels zijn regels over huurbescherming en prijsvorming. Van dwingendrechtelijke regels kan alleen afgeweken worden in een vaststellingsovereenkomst.

Huurrecht advocaat

Een gespecialiseerde huurrecht advocaat kent als geen ander de regels van het huurrecht. Hij of zij kan u helpen met het opstellen van het juiste huurcontract, of rechtshulp verlenen bij geschillen over de huurprijs, onderhoudsverplichtingen, huurbescherming, renovatie, enz.

Terug naar overzicht