Leegstandswet

Leegstandswet 

Met de leegstandswet is het mogelijk een woning tijdelijk te verhuren. Per 1 juli 2013 zijn er wijzigingen in deze wet in werking getreden waardoor het voor woningbezitters gemakkelijker is geworden een te koop staande woning tijdelijk te verhuren. De eigenaar-verhuurder en de tijdelijke huurder mogen gezamenlijk de huurprijs overeenkomen en zijn niet langer gebonden aan een maximale huursom.

Welke regels gelden er bij verhuur via de leegstandswet?

Bij verhuur via de leegstandswet gelden andere regels dan bij de gewone verhuur. De verhuurder hoeft geen rekening te houden met de huurbeschermingsbepalingen die normaal wel gelden. De verhuurder kan ook veel gemakkelijker de huurovereenkomst opzeggen. Wel moet de woning aan een aantal criteria voldoen, die hieronder worden genoemd. Ook moet de verhuurder een vergunning voor de tijdelijke verhuur bij de gemeente aanvragen. De vergunning biedt dan wél bescherming aan de verhuurder, die daarmee de garantie heeft dat de tijdelijke huurovereenkomst daadwerkelijk eindigt als de termijn verstreken is.

Welke criteria gelden voor een woning om die via de leegstandswet te kunnen verhuren?

Om een woning via de leegstandswet te kunnen verhuren moet het om een voor de verkoop bestemde woning gaan. Het gaat om de volgende typen woningen:

1 Nieuwbouw (een woning die nog nooit bewoond is geweest).

2 Een woning die voor de leegstand in een periode van ten minste 12 maanden geheel of gedeeltelijk bewoond is geweest.

3 Een woning die voordat deze leeg kwam te staan in 10 jaar slechts 3 jaar als woonruimte verhuurd is geweest.

4 Een woonruimte die bestemd is voor sloop of renovatie.

Vraag toestemming bij uw hypotheekverstrekker

Veel hypotheekverstrekkers verbieden het verhuren van een koopwoning of vragen een renteverhoging bij verhuur: verhuur wordt zeker niet aangemoedigd. Dat komt omdat de hypotheekverstrekker een garantie wil hebben dat de huurovereenkomst gemakkelijk kan worden opgezegd. Voor toestemming zal dit een zwaarwegende factor zijn. Zorg dus dat u de vergunning geregeld hebt en die meestuurt met uw aanvraag.

Terug naar overzicht