Letselschade 

Letselschade is materiële of immateriële schade als gevolg van betrokkenheid bij een ongeluk, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, bedrijfsongeval of bij een medische fout. Wanneer iemand anders aansprakelijk gesteld wordt, kan het zijn dat u recht heeft op een vergoeding voor de geleden schade. Wat is letselschade precies en hoe regelt u een vergoeding voor de opgelopen schade?

Soorten letselschade

Er zijn twee soorten letsel: lichamelijk letsel en geestelijk letsel. Lichamelijk letsel is een verwonding aan het lichaam, zoals een gebroken been of een inwendige bloeding. Geestelijk letsel is niet zichtbaar aan de buitenkant, maar kan een depressie of psychische ziekte zijn. Letselschade is de schade die u ondervindt ten gevolge van het letsel. De meest voorkomende letselschade zijn medische kosten. Een andere soort van letselschade is het verlies aan verdienvermogen. Dit betekent dat iemand niet meer hetzelfde werk kan verrichten als voor het ongeval en daardoor inkomsten misloopt. Andere voorbeelden van letselschade zijn aanpassingen aan de woning die nodig zijn, hulpmiddelen, het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby of het niet meer kunnen autorijden.

Juridische hulp bij letselschade

Wilt u een vergoeding voor letselschade, dan is het raadzaam om juridische hulp in te schakelen van een specialist. Vaak is de procedure een lange weg, omdat iemand aansprakelijk gesteld moeten worden voor uw recht op een vergoeding. Verschillende partijen worden betrokken bij de procedure, denk aan arbeidsdeskundigen, medische specialisten en verzekeringsmaatschappijen. Een letselschade advocaat kan u advies geven en bijstaan bij het indienen van een schadeclaim en kan u helpen bij een eventuele procedure voor de rechter. U kunt ook terecht bij een letselschade specialist, maar deze mag een zaak niet aan de rechter voorleggen. Daarnaast is het voor de partij die aansprakelijk gesteld wordt, bijvoorbeeld de werkgever, verstandig om al vroeg juridisch advies te vragen. Schakelt u hulp in van een advocaat of expert op het gebied van letselschade, let er dan op dat hij het Keurmerk Letselschade voert. Zowel advocaten als specialisten die zijn aangesloten moeten een gedegen schadeopleiding hebben gevolgd en ze worden regelmatig get