Rechtsgeldigheid reden ontslag op staande voet

Rechtsgeldigheid reden ontslag op staande voet 

Ontslag op staande voet is alleen rechtsgeldig wanneer er sprake is van een dringende reden.

Zonder overleg opnemen van vakantie ook reden ontslag op staande voet.

Meestal gaat het bij een dringende reden om ernstige zaken als diefstal, mishandeling, dronkenschap en bedreiging. Maar ook het zonder overleg opnemen van vakantie kan een dringende reden opleveren. Vakantie opnemen dient altijd in overleg tussen de werknemer en zijn werkgever te worden gedaan. We kunnen stellen dat de werkgever hierin het laatste woord heeft. Hij bepaalt of de aangevraagde vakantie akkoord is. Als er tegen dit uitdrukkelijke verbod wordt ingegaan, kan dat reden zijn tot ontslag op staande voet.

Dronkenschap als reden voor ontslag op staande voet

In Arnhem was er een geval van ontslag op staande voet als gevolg van dronkenschap. De werknemer meldde zich ziek, maar bleek dronken. De werkgever was al op de hoogte van het drankprobleem van de werknemer en heeft geprobeerd hierbij ondersteuning te bieden. Beide factoren samen, het niet naleven van de regels omtrent ziekteverzuim én dronkenschap, deden de rechter oordelen dat ontslag op staande voet in dit geval rechtsgeldig was.

De dringende reden is vastgesteld. Wat gebeurt er daarna?

Als het duidelijk is dat er daadwerkelijk sprake is van een dringende reden, wordt er bepaald of het van de werkgever gevergd kan worden dat hij de werknemer in dienst houdt. Zo ja, dan moet de werkgever de werknemer zo snel mogelijk van de dringende reden op de hoogte stellen. Deze mededeling moet gelijktijdig met het ontslag plaatsvinden. De reden hiervoor is dat u moet weten wat u wordt verweten om u te kunnen verweren. Uw werkgever mag de reden niet later aanpassen of aanvullen.

Geldige reden ontslag op staande voet of simpelweg een verstoorde arbeidsrelatie?

Kritiek uiten op uw baas op een forum op het internet: een reden voor rechtsgeldig ontslag op staande voet? Ontslag op staande voet is in dat geval niet waarschijnlijk. Zorg wel dat er geen sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Dit kan alsnog een ontbinding van uw arbeidsovereenkomst opleveren.

Terug naar overzicht