Schulden

Schulden 

Schulden zijn heel gebruikelijk in onze maatschappij. Voorbeelden van kredieten die we heel normaal vinden om af te sluiten zijn een hypotheek, een lening voor de aanschaf van een auto of een studieschuld. Een schuld wordt problematisch als u het bedrag niet langer kunt aflossen, bijvoorbeeld omdat u uw baan kwijtraakt of gaat scheiden. Ook schulden naast de 'normale' schulden kunnen gauw problemen opleveren. Een kredietlimiet op uw rekening loopt vaak snel op. Koopt u veel spullen op afbetaling, dan bent u vaak per maand ook meer kwijt dan u denkt. Schulden groeien als mensen geen overzicht hebben over hun bestedingspatroon en geld blijven uitgeven.

Uw schulden oplossen

Om uw schulden af te betalen, kunt u beginnen met bezuinigen en het treffen van betalingsregelingen met uw schuldeisers. Als u er zelf niet uit komt of deze maatregelen helpen niet voldoende, dan kunt u terecht bij de schuldhulpverlening van de gemeente. Ook is het mogelijk dat de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen (WSNP) een uitkomst voor u kan zijn.

Gemeentelijke schuldhulpverlening

Gemeenten hebben met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening expliciet de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening te bieden. Wat gemeenten moeten bieden:

Een individueel plan opstellen voor iedereen die zich meldt met een hulpvraag. Het doel van dit plan is om de schulden op te lossen en nieuwe schulden te voorkomen.

De gemeente moet goede kwaliteit leveren. De gemeenteraad ziet hierop toe.

Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Lukt het u niet om zelf uw schulden op te lossen en biedt de gemeentelijke schuldhulpverlening ook geen uitkomst, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing. Meestal wordt het wettelijke traject via de WSNP voorgesteld. De gemeente dient hiertoe een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Voordelen WSNP:

De afspraken met uw schuldeiser worden met de bewindvoerder gemaakt. U hoeft zich dan geen zorgen meer te maken over deurwaarders en rekeningen die maar blijven binnenkomen.

U krijgt veel ondersteuning om uw financiële leven weer op orde te krijgen. Hierbij wordt vooral gekeken hoe u niet meer in deze situatie terechtkomt.

Als u het hele WSNP-traject heeft doorlopen, is de kans groot dat de resterende schulden kwijtgescholden worden. Dan kunt u met een schone lei beginnen.

Nadelen WSNP:

U moet leven van een minimumbedrag.

Als u een eigen woning heeft, dan is de kans groot dat u deze moet verkopen. Er wordt wel gezorgd voor een huurwoning waardoor u iedere maand minder vaste lasten hebt.

U moet bereid zijn om op alle aspecten in uw leven te bezuinigen. En mooie spullen moet u willen verkopen. Het gaat erom zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen.

Terug naar overzicht