Voorwaarden koopovereenkomst

Voorwaarden koopovereenkomst 

Het is in het belang van alle partijen dat iedereen tevreden is. Als u als koper en de tegenpartij als verkoper goed op de hoogte zijn van de 'spelregels' en de valkuilen, zullen de onderhandelingen en de transactie het meest soepel verlopen.

Ontbindende voorwaarden koopovereenkomst

Ontbindende voorwaarden zijn belangrijk omdat ze u voor grote financiële problemen kunnen beschermen. Maar ze zijn er niet om kopers een gemakkelijke uitweg te geven.

Voorbeelden van situaties waarin ontbindende voorwaarden kunnen gelden:

De financiering komt niet rond.

De uitkomst van de bouwkundige keuring valt tegen.

U blijkt niet in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie te kunnen komen en dat was wel het schriftelijk bepaalde voornemen.

U krijgt geen huisvestingsvergunning.

Tip: Laat altijd een aankoopkeuring uitvoeren. Neem in het koopcontract op dat u hierbij recht op ontbinding hebt als de uitkomst van die keuring tegenvalt.

Het is aan te raden goede afspraken te maken over de duur van de geldigheid van de ontbindende voorwaarden. Als u een periode hebt afgesproken, kunt u na afloop van deze periode niet meer beroepen op deze ontbindende voorwaarde.

Wanneer kunt u een beroep doen op het financieringsvoorbehoud?

U moet als koper kunnen aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om de koop te laten plaatsvinden. U heeft bewijs nodig van goede redenen om de koopovereenkomst niet door te laten gaan. Als u niet in staat blijkt te zijn de financiering rond te krijgen, moet u dit van tenminste twee hypotheekinstellingen zwart-op-wit hebben. Zorg dat het financieringsvoorbehoud is opgenomen in de koopovereenkomst. De verkopende partij kan zich anders namelijk op het standpunt stellen niet akkoord te zijn met een ontbinding. U kunt dan aan de koopovereenkomst worden gehouden en de verkopende partij kan een schadevergoeding vorderen. Het is dus aan te raden altijd zo'n financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst op te nemen.

Terug naar overzicht